top of page
Image by Ryoji Iwata

Why People Counting

ทำไมถึงต้องนับคน?

"การรวบรวมข้อมูลและทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น"

ข้อมูลเป็นแหล่งความรู้ที่ทำให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้น 

 

ด้วยแนวทางการทำงานของเรา คุณสามารถนำสถิติการนับคนไปวัดผลทฤษฎีและกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถทำให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างดีอีกด้วย

jacek-dylag-PMxT0XtQ--A-unsplash (1).jpg
Check out
Image by Drew Beamer

"ข้อมูลสถิติคือตัวเลข...ไม่ใช่ความความรู้สึก"

ไม่ว่าคุณจะทำการค้นคว้าเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีล่าสุดหรือดำเนินกิจการห้างร้าน  กุญแจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ คือข้อมูลที่ถูกต้องเชิงวิทยาศาสตร์  

การรวบรวมข้อมูลในเชิงสถิติ จึงไม่จัดเก็บความรู้สึก หรือใส่ความคิดเห็นลงไป แต่เป็นการรวบรวมตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

Contact us today

We are looking forward talking to you. 

International presence

ปรากฏตัวระดับนานาชาติ

ด้วยการติดตั้งมากกว่า 30,000 และลูกค้าหลายร้อยคนกระจายออกไปทั่วยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในประเทศสวีเดนสำนักงานใหญ่ยุโรปในเยอรมนีและสำนักงานใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอินโดนีเซีย

International presence

ปรากฏตัวระดับนานาชาติ

ด้วยการติดตั้งมากกว่า 30,000 และลูกค้าหลายร้อยคนกระจายออกไปทั่วยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในประเทศสวีเดนสำนักงานใหญ่ยุโรปในเยอรมนีและสำนักงานใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอินโดนีเซีย

International presence

ปรากฏตัวระดับนานาชาติ

ด้วยการติดตั้งมากกว่า 30,000 และลูกค้าหลายร้อยคนกระจายออกไปทั่วยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในประเทศสวีเดนสำนักงานใหญ่ยุโรปในเยอรมนีและสำนักงานใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอินโดนีเซีย

International presence

ปรากฏตัวระดับนานาชาติ

ด้วยการติดตั้งมากกว่า 30,000 และลูกค้าหลายร้อยคนกระจายออกไปทั่วยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในประเทศสวีเดนสำนักงานใหญ่ยุโรปในเยอรมนีและสำนักงานใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอินโดนีเซีย

เริ่มต้นด้วยการตอบคำถาม: ทำไมเราควรวัดผล ?

ก่อนที่จะเริ่มลงทุนในการติดตั้งระบบใด ๆ คุณควรเริ่มต้นด้วยการตอบคำถามว่า

ทำไมคุณถึงจำเป็นต้องวัดจำนวนคนเข้า-ออก? ลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหน ?

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวคือใคร?

ใครเป็นผู้นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และสร้างรายงาน?

Image by Emily Morter
Image by Priscilla Du Preez

ข้อดี : ข้อมูลลูกค้านำมาซึ่งการเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ

ระบบการทำงานของเรา สามารถให้ข้อมูลจำนวนลูกค้าได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ยังสามารถบอกเพศ (ชาย หญิง) และ ช่วงอายุ (เด็ก และ ผู้ใหญ่)

คุณยังสามารถดูข้อมูลในเชิงลึกเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น จำนวนลูกค้าที่เข้าเข้าพื้นที่ในช่วงเวลาต่าง ๆ  รวมไปถึงระยะเวลาที่ลูกค้าใช้ในพื้นที่นั้น ๆ หรือ สัดส่วนเปอร์เซนต์ยอดขายต่อจำนวนลูกค้าที่เข้าพื้นที่

 

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับการเพิ่มรายได้ / กำไร / และการบริหารต้นทุนพนักงานของร้านค้าปลีก ร้านค้าเครือข่าย ห้างสรรพสินค้า และสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจให้ผู้บริหารและเจ้าของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

An open scientific approach

เราสามารถนำสถิติข้อมูลการนับจำนวนเข้าออก มาวิเคราะห์และปรับปรุงการบริการเพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้

jacek-dylag-PMxT0XtQ--A-unsplash (1).jpg

International presence IMAS ให้บริการลูกค้านานาชาติทั่วโลก

IMAS ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์กว่า 30,000 ตัวทั่วโลก เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากับองค์กรหลายร้อยแห่งทั่วยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานใหญ่ของ IMAS Nordic ตั้งอยู่ในสวีเดน สำนักงานใหญ่ในยุโรปตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี และสำนักงานใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

We would love Talking RETAIL & PUBLIC ANALYTICS

satisfied customers

Image by Jonny Kennaugh

„With great flexibility and the use of mixed technologies, IMAS offers suitable solutions that count accurately and reliably, which first made in-depth customer analyses possible for us.“

Hennig Schorling, 
Director of IT, B.O.C. (Bike and Outdoor Company)

BOC_Logo_mit_Claim.png
bottom of page